top of page

Welkom bij

de scholengemeenschap Voorkempen

Binnen onze scholengemeenschap werken onze scholen al jaren intensief samen.

Met allen samen kunnen we binnen de context van het katholiek onderwijs een zeer uitgebreide keuze van studierichtingen aanbieden aan de leerlingen binnen onze regio. Voor ieder is er zeker een of andere interessante studierichting mogelijk.

We bieden aan de ouders en hun kinderen uit deze regio gezamenlijke info-momenten aan die hen helpen bij een verantwoorde school- en studiekeuze.

Maar de samenwerking gaat nog verder: gezamenlijke nascholingen, personeelsbeleid, samenwerking met universiteiten en hogescholen inzake stagiairs enz.


De kracht van onze scholengemeenschap ligt juist in de intensieve samenwerking van de verschillende scholen met het behoud van de eigen identiteit en specificiteit van elke school afzonderlijk. Daardoor kan elke ouder voor zijn of haar kind de vruchten plukken van de onderlinge samenwerking en toch de school kiezen die het beste beantwoordt aan hun eigen opvoedingsstijl.

Geneviève Vanneste
Coördinerend directeur

Heilig Hart
Sint Cordula Instituut
Sint Cordula Instituut
Sint Cordula Instituut
Sint Cordula Instituut
Sint Cordula Instituut
Annuntia
Sint Eduardus
Sint Eduardus
bottom of page